1.2
 • Προσθήκη δυνατότητας οριστικής διαγραφής λογαριασμού
 • Ενεργοποίηση λογαριασμού με μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης ανά ιατρείο
1.1
 • Kατά την εγγραφή νέου ιατρείου :
  Αποδοχή ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ , ΑΓΓΛΙΚΩΝ χαρακτήρων και κενών
 • Μη δυνατότητα εισαγωγής συμβόλων και χαρακτήρων σε συγκεκριμένα πεδία
 • CHECKBOX - Αποδοχή όρων χρήσης & πολιτικής απορρήτου 
 • Kαι αποδοχή κανονισμού προστασίας δεδομένων GDPR
 • Δημιουργία νέου ιατρικού φακέλου :
  Αποδοχή ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ , ΑΓΓΛΙΚΩΝ χαρακτήρων και κενών πχ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Έλεγχος ημερομηνίας γεννήσεως ( μη δυνατότητα επιλογής > σημερινή )
 • ONOMA != EΠΩΝΥΜΟ
 • Δήλωση συγκατάθεσης ασθενή και επισύναψη του αρχείου ( patient consent )
 • Τήρηση ιατρικού φακέλου έως 10 χρόνια από το τελευταίο ραντεβού του χρήστη
 • Ραντεβού :
  Έλεγχοι ημερομηνίας
 • Mη δυνατότητα οριστικής διαγραφής ραντεβού
 • Διαγνώσεις ICD10 :
  Έλεγχος εγκυρότητας κωδικού ICD10
 • Ιατρικός φάκελος :
  Ιστορικό εγκυμοσύνης : Έλληνικά & έλεγχοι πεδίων
 • Ζωτικά σημεία : Έλληνικά & έλεγχοι πεδίων