Ηλεκτρονικός ιατρικός φακέλος ασθενή

Τρέχουσα έκδοση 1.2
(11/01/2020)

Η παρούσα εξαμηνιαία εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ΘΕ ΕΠΤ 512 ( Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου από τον φοιτητή Κόλλα Παναγιώτη Χρήστο . Το ΠΣ ονομάστηκε eppocrates ( αρχαίος Έλληνας ιατρός που θεωρείται μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής ) , ενώ για τις ανάγκες της εργασίας κατοχυρώθηκε το όνομα χώρου eppocrates.gr . Η πρόσβαση στο ΠΣ είναι εντελώς δωρέαν .